Zlatý potok ř.km 1,53, 1,96, 3,58, čištění přehrážek

Stavba přehrážek na Zlatém potoce je součástí stavby „Zollerbach“, která byla vystavena v 30. letech minulého století. Jedná se o biologicko-technickou úpravu. Kromě tří kamenných přehrážek v ř.km 1,526, 1,950, 3,568 se na Zlatém potoce nachází od soutoku s Kašperským potokem po první přehrážku 6 stupňů, převážně smíšené konstrukce kamenné zdivo-kulatina s úpravou pravého břehu.

Retenční prostor sedimentačních přehrážek byl zaplněn štěrkopísčitými sedimenty. Aby přehrážky plnily svou funkci, bylo nutné je vyčistit a opravit. V roce 2006 byly všechny tři kamenné přehrážky rekonstruovány.

Jednalo se o vyčištění kaskády tří přehrážek na Zlatém potoce v katastrálním území Kašperských Hor v Plzeňském kraji.  Vytěžený sediment byl použit pro úpravu lesních cest na pozemcích LČR s. p. Sediment nevhodný do lesních cest byl uložen do strže také na pozemcích LČR s. p.

Realizováno z vlastních zdrojů státního podniku Lesy ČR.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dodavatel stavby: Senea spol. s.r.o.
Náklady: 1 093 701,- Kč bez DPH
Realizace: 10/2017
Vodní tok: Zlatý potok
Hydrologické číslo povodí: ČHP: 1-08-01-0440
Fotografie