VN Voprava

Stručný popis stavby:

Vybudování malé vodního nádrže, v místě historické vodní nádrže včetně výstavby souvisejících objektů nutných k provozu a údržbě nádrže. V rámci realizace stavby došlo k úpravě zátopy, jejímu odbahnění. Plocha zátopy při provozní hladině je 11 992 m2, při objemu vody 11 170 m3. Stavba byla spolufinancována z Národního plánu obnovy – Financováno Evropskou unií.

Projektant: NDCON s.r.o.

Dodavatel stavby: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Náklady: 9 711 851 Kč, z toho dotace 8 232 968 Kč

Realizace: březen 2022 – srpen 2023

Hydrologické číslo povodí: 1-07-04-0580

Vodní tok: Chýnovský potok