VN Rybná

Stručný popis stavby: Vodní nádrž Rybná je průtočná vodní nádrž vybudovaná v 60. letech 20. století na VT Rybná. Plocha nádrže je cca 2,3 ha.

Vodní nádrž se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec, v lesním komplexu cca 1,5 km západně od města České Velenice.

Předmětem stavby byla rekonstrukce bezpečnostního přelivu, spodní výpusti a oprava tělesa hráze stávající malé vodní nádrže Rybná.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Dodavatel stavby: ZVÁNOVEC a.s.

Náklady: 2 962 859,89 Kč bez DPH

Realizace: 02/2022 – 06/2023

Hydrologické číslo povodí: 1-07-02-0371

Vodní tok: Rybná