VN Lesník

Stručný popis stavby: Stavba nové vodní nádrže, sloužící pro retenci vody v krajině a současně zařízení pro stabilizaci funkce lesa. Vodní dílo pojme na 9300 metrech čtverečních až 6300 metrů krychlových vody. Maximální hloubka dosahuje 1,2 metrů. Hráz měří 165 metrů, korunový bezpečnostní přeliv třicet metrů. Dno je pod okolním terénem, takže bylo třeba vytěžit 6750 metrů krychlových zeminy.

Nádrž napájejí dva drobné toky a prochází jí několik vodotečí, které slouží jako odpady nebo náhony dalších rybníků.

Projektant: Ing. Petr Děták

Dodavatel stavby: IRO stavební s.r.o.

Náklady: 4 076 056, 67,- Kč  bez DPH

Realizace: srpen 2022 – červen 2023

Hydrologické číslo povodí: 1-07-02-0371

Vodní tok: neevidovaný v CEVT