VN Drsla

Stručný popis stavby: Předmětem projektu byla obnova vodní nádrže na místě zaniklého historického rybníka v katastrálním území Tučapy u Soběslavi, okres Tábor.

Lesy ČR obnovily těleso hráze, které bylo částečně odtěženo, a to jak z důvodu posunu hráze směrem do zdrže, tak i z důvodu nedostatečného zhutnění stávajícího tělesa. Nově dosypaná hráz se snaží zachovat stávající průměrnou výškovou úroveň hráze a lehce kopíruje i podélnou osu stávající hráze. Šířka hráze v koruně je 2,5 m a max. výška hráze je 3,08 m. Plocha hladiny při HN je 5 074,2 m2, objem vody při HN 6 109,1 m3. Proběhly také práce na úpravě v prostoru zdrže a vytvarování dna zátopy.

 

Projektant: Ing. Věra Slunečková

Dodavatel stavby: Mares Pro s.r.o.

Náklady: 3 491 466,00  Kč bez DPH

Realizace: 03/2022 – 09/2022

Hydrologické číslo povodí: 1-07-04-0350

Vodní tok: bezejmenný vodní tok, PP Černovického potoka v ř. km cca 18,400 (IDVT 10239162)

 

Fotografie: