Revitalizace Borkovických blat

Stručný popis stavby: Lokalita patří ke komplexu Borkovických blat a nachází se v těsné blízkosti přírodní rezervace „Borkovická blata“. Jedná se o nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve.

Účelem projektu byla úprava vodního režimu dříve těženého rašeliniště na ploše o rozloze cca 60 ha přiléhající k jihozápadní hranici PR Borkovická blata. Realizací byly naplněny hlavní cíle revitalizace, a to nastartování revitalizačních přírodních procesů a obnovení cenných rašelinných společenstev.

Technický popis opatření: Na korytě hlavního kanálu, který dříve celou tuto plochu odvodňoval, byly realizovány 4 srubové objekty. Jejich úkolem je především zvýšení hladiny podzemní vody na požadovanou úroveň a prostřednictvím rozdělovací tůně také rozliv vod z hlavního kanálu do plochy rašeliniště. Současně byly prováděny jednoduché hradící stěny na síti drobných kanálů v jednotlivých čtvercích plochy rašeliniště. Celkem bylo ve dvou etapách provedeno 218 jednoduchých hradících objektů čtyř různých typů. Doprovodným opatřením bylo také vybudování 24 drobných tůní velikosti 80 – 200 m2 a jedné větší rozdělovací tůně.

Stavba byla financována za podpory Operačního programu Životní prostředí.

 

Projektant: AV ProENVI s.r.o., Ing. Adam Vokurka, PhD.

Dodavatel stavby: Mares Pro s.r.o., LAMA PB, s.r.o

Náklady: 2,4 mil Kč bez DPH

Realizace: I. etapa: 09/2020; II. etapa – 03/2021-10/2021

Hydrologické číslo povodí:  1-07-04-0050

Vodní tok: mimo vodní tok

 

Fotografie: