Přehrážka Zdíkov

Stručný popis stavby: V rámci stavby došlo k opravě sedimentační přehrážky, která se nachází na drobném vodním toku LBP Zdíkovský p přes N. Dvůr v ř. km cca 1,03. Retenční prostor přehrážky byl vyčištěn od naplaveného sedimentu a poté došlo k dospárování a opravě zdiva samotné přehrážky a kamenné dlažby samotného retenčního prostoru.

 

Projektant: Ing. Martin Dobeš

Dodavatel stavby: Bavest s.r.o.

Náklady: 271 226 Kč

Realizace: 10.8.2022 – 6.12.2022

Hydrologické číslo povodí: 1-08-02-013

Vodní tok: LBP Zdíkovský p přes N. Dvůr

 

Fotografie: