Opevnění toku Světlá

Stručný popis stavby:

Rekonstrukcí provedenu v délce 375 m bylo obnoveno historické kamenné opevnění koryta vodního toku. Dílo vystavěné v letech 1789-1793 je součástí národní technické památky Schwarzenberský plavební kanál. Výjimečné technické řešení díla navržené inženýrem Josefem Rosenauerem převádí vodu přes šumavský hřeben z povodí Vltavy do povodí Dunaje. Historická vodní cesta sloužila k dopravě palivového dřeva z nepřístupných částí Šumavy až do Vídně.

Stavba byla financována za podpory programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

 

Projektant: Ing. Petr Děták

Dodavatel stavby: Dredger s.r.o.

Náklady: 3,84 mil. Kč

Realizace: 5/2022-12/2022

Hydrologické číslo povodí: 4-04-01-0050

Vodní tok: Světlá

 

Fotografie: