Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského

Stručný popis stavby:

Rekonstrukcí provedenu v délce 3 km bylo obnoveno historické kamenné opevnění koryta vodního toku s využitím původní výdřevy dna. Dílo vystavěné v letech 1789-1793 je součástí národní technické památky Schwarzenberský plavební kanál. Výjimečné technické řešení díla navržené inženýrem Josefem Rosenauerem převádí vodu přes šumavský hřeben z povodí Vltavy do povodí Dunaje. Historická vodní cesta sloužila k dopravě palivového dřeva z nepřístupných částí Šumavy až do Vídně.

Stavba byla financována za podpory programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

 

Projektant: LB projekt s.r.o.

Dodavatel stavby: Reno Šumava a.s.

Náklady: 16,3 mil. Kč

Realizace: 10/2019-11/2021

Hydrologické číslo povodí: 4-04-01-0042, 4-04-01-0043

Vodní tok: Otovský p., Schwarzenberský kanál

 

Fotografie: