MVN Pod hradem

Stručný popis stavby:

Jedná se o obnovu MVN v těsné blízkosti hradu Rožmberk v místech historické vodní nádrže. V rámci oprav bylo provedeno vykácení křovin a stromů z hráze a zátopy nádrže a odtěžení sedimentu. Nově byl vystavěn nátokový objekt pro odběr vod z blízkého vodního toku, bezpečnostní přeliv a opevnění koryta vodního toku od bezpečnostního přelivu.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Dodavatel stavby: CZECHU Projects, s.r.o.

Náklady:1 195 987,39 Kč bez DPH

Realizace: 16.9.2022-31.8.2023

Hydrologické číslo povodí: 1-06-01-1380

Vodní tok: Bezejmenný drobný vodní tok (PBP Vltavy – pod Rožmberkem)