Přehrážka Trnová ř. km 0,000-0,500

Jedná se o opravu kamenné přehrážky s betonovým jádrem. Přehrážka má na přelivné hraně výšku 2,30 m, délku 15.90 m. Vlastní přehrážka je opatřena 3 průtočnými otvory a podjezí je opevněno kamennou rovnaninou s vyklínováním. Akce byla prováděna v rámci opravy OPŠ 2013.

Projektant: RegioProjekt Brno, s.r.o.
Dodavatel stavby: Begastav s.r.o., Znojmo
Náklady: 1 065 185,- Kč bez DPH
Realizace: 2015
Fotografie