Petroupimský potok , ř. km 2,10-2,60

Obec Petroupim, se nachází cca 6 km severovýchodně od města Benešov ve Středočeském kraji. Řešený úsek Petroupimského potoka, ř. km 2,100 – 2,600, je v intravilánu obce Petroupim nad návesním rybníkem, skluzy a drátokamenná přehrážka se nacházejí na jihovýchodním okraji obce, částečně již v extravilánu. Celá stavba má povodí s číslem hydrologického pořadí 1-09-03-138. Stavba byla realizována z programu DVT (drobné vodní toky)

Oprava spočívá v rozebrání a obnově narušeného opevnění kamennou rovnaninou a prahů ve dně. Stávající paty kamenné rovnaniny byly podemlety a nebyly tak dostatečnou oporou pro rovnaninu, v některých úsecích byla rovnanina poškozená a rozpadlá.

V rámci prací bylo provedeno odtěžení nánosů z koryta a z retenčního prostoru přehrážky, oprava stávajícího opevnění kamennou rovnaninou a oprava kamenných prahů ve dně, vše do původních rozměrů a v původním materiálovém řešení. Stávající rovnanina byla nejprve rozebrána, kameny roztříděny a očištěny, následně byla rovnanina v celé výšce znovu vyskládána

Projektant: NDCon s.r.o.
Dodavatel stavby: Begastav s.r.o.
Náklady: 1.675.958,- Kč
Realizace: 9/216-11/2016
Fotografie