Lesní pedagogika

Lesní pedagogika se zabývá lesnickou a environmentální osvětou. Předává formou zábavy a her prostřednictvím lesního pedagoga důležité informace o lese a hospodaření v něm. Účastníci akcí lesní pedagogiky poznávají les formou zajímavých zážitků a učí se vnímat les všemi smysly. Tím se naučí les přirozeně vnímat a zapamatovat si důležité informace o lese i života v něm.

Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Program lesní pedagogiky chce přiblížit dospělým a hlavně dětem přírodu a nejvíce les formou her a smyslového vnímání, s cílem odnesení si krásných zážitků a tím i zlepšení vztahu k přírodě.

Akce v roce 2018
Akce v roce 2017