Drachkovský potok ř. km 2,470 – 3,510 – údržba koryta VT

Jedná se o údržbu koryta Drachkovského potoka odvádějícího drenážní a povrchové vody z okolních pozemků u obce Drachkov v k.ú. Pracejovice v Jihočeském kraji. Účelem údržby stavby byla obnova přirozených odtokových poměrů, voda do potoka přitéká z prameniště, povrchovým stokem, z výustí okolních drenážních systémů a plní též funkci při napouštění Drachkovského rybníka. Jednalo se pouze o kosení divokého porostu, odstranění sedimentu a dřevin, což zajistilo obnovu funkce vodního díla. Údržba stavby zlepšila odtokové poměry a odstranila rozbahňování okolních pozemků.

Projektant: Ing. Karel Meruňka, CSc.
Dodavatel stavby: Josef Kotalík, Písek
Náklady: 124 333,- Kč
Realizace: březen – červen 2015
Fotografie