Bedrna, ř.km 1,600-1,700 PŠ 2013 – II. etapa

Lokalita stavby se nachází v Poněšické (Nové) oboře, 800 m jižně od hájovny Cirhan. V II. etapě vznikla vodohospodářská stavba – sedimentační nádrž s obnovitelným prostorem, byla provedena oprava poškozené hráze do nového parametru včetně obslužné komunikace (sjezd do zátopy nádrže) a zřízen nový sdružený objekt nádrže za odstraněný poškozený objekt v korytě vodního toku.

Projektant:  
Dodavatel stavby: Zvánovec a.s., České Budějovice
Náklady: 1 300 000,- Kč; V rámci Programu OPŠ 1.
Realizace: 2016
Fotografie